Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5469 kết quả (0.3320004 giây)
Elementary Principles of Chemical Processes
Tác giả: Felder Ricchard M,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, Wiley
Ký hiệu phân loại: 660.2
ISBN: 047168757X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1915 Năm XB: 2005 File: PDF
Apple Pro Training Series Logic Pro 7 and Logic Express 7
Tác giả: Martin Sitter,
Thông tin xuất bản: Berkeley, Peachpit Press
Ký hiệu phân loại: 778
ISBN: 032125614X
ID: 6785 Năm XB: 2005 File: CHM
Novell's guide to troubleshooting eDirectory
Tác giả: Kuo Peter,
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Novell
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0789731460
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7729 Năm XB: 2005 File: CHM
LAN switching first-step
Tác giả: Castelli Matthew,
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Cisco
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 1587201003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7735 Năm XB: 2005 File: CHM
ASP.NET v. 2.0 : the beta version
Tác giả: Homer Alex,
Thông tin xuất bản: Boston, Addison Wesley
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0321257278
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7772 Năm XB: 2005 File: CHM
MySQL : administrator's guide
Tác giả: AB MySQL,
Thông tin xuất bản: Indianapolis, MySQL Press
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0672326345
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7776 Năm XB: 2005 File: CHM
Cisco LAN switching fundamentals
Tác giả: Barnes David,
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Cisco
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 1587050897
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7813 Năm XB: 2005 File: CHM
Designing distributed learning environments with intelligent software agents
Tác giả: Lin Oscar Fuhua,
Thông tin xuất bản: Hershey PA, Information Sciense
Ký hiệu phân loại: 371.334
ISBN: 1591405009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7871 Năm XB: 2005 File: CHM
Open source licensing : software freedom and intellectual property law
Tác giả: Rosen Lawrence,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 0131487876
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7890 Năm XB: 2005 File: CHM
Seeing data : designing user interfaces for database systems using .NET
Tác giả: Riordan Rebecca,
Thông tin xuất bản: Boston, Addison Wesley
Ký hiệu phân loại: 005.437
ISBN: 0321205618
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7896 Năm XB: 2005 File: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục