Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
London fog : the biography
Tác giả: Christine L Corton
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.57509421
 
Mathematics in western culture
Tác giả: Morris Kline
Xuất bản: London: Oxford University Press, 1953
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.9
 
Nitration and aromatic reactivity
Tác giả: J G Hoggett
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 1971
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Nonsense on stilts : how to tell science from bunk
Tác giả: Massimo Pigliucci
Xuất bản: Chicago London: University of Chicago Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Curiosity : how science became interested in everything
Tác giả: Philip Ball
Xuất bản: Chicago London: University of Chicago Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
The structure of scientific revolutions
Tác giả: Thomas S Kuhn, Ian Hacking
Xuất bản: Chicago London: The University of Chicago Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
The book of barely imagined beings : a 21st century bestiary
Tác giả: Caspar Henderson
Xuất bản: Chicago London: University of Chicago Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  591.68
 
Darwin deleted : imagining a world without Darwin
Tác giả: Peter J Bowler
Xuất bản: Chicago London: The University of Chicago Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Cracking the Einstein code : relativity and the birth of black hole physics
Tác giả: Fulvio Melia
Xuất bản: Chicago London: The University of Chicago Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.11
 
The oldest living things in the world
Tác giả: Rachel Sussman, Hans Ulrich Obrist, Carl Zimmer
Xuất bản: Chicago London: University of Chicago Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8790222
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục