Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Science in the Enlightenment : an encyclopedia
Tác giả: William E Burns
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
Historical encyclopedia of natural and mathematical sciences
Tác giả: Ari Ben-Menahem
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
Coming of Age in the Milky Way
Tác giả: Keith Laumer, Eric Flint cm Keith Laumer
Xuất bản: : HarperCollins, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  509
 
The day the universe changed
Tác giả: James Burke
Xuất bản: Boston: Little Brown, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
A brief history of science : as seen through the development of scientific instruments
Tác giả: Thomas Crump
Xuất bản: New York NY: Carroll Graf Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
Fabulous Science
Tác giả: Waller John
Xuất bản: : Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
I. Ya Pomeranchuk and Physics at the Turn of the Century
Tác giả: L Okun, A Berkov, N Narozhny
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  509
 
Science and technology in world history : an introduction
Tác giả: James E McClellan, Harold Dorn
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
The history of science and technology : a browser's guide to the great discoveries, inventions, and the people who made ...
Tác giả: Bryan H Bunch, Alexander Hellemans
Xuất bản: Boston NY: Houghton Mifflin, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
Science and its times : understanding the social significance of scientific discovery . volume 4
Tác giả: Josh Lauer Associate, Neil Schlager
Xuất bản: : Gale, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục