Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường. Quyển 1
Tác giả: Bùi Thiện, Hà Lý
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường. Quyển 2
Tác giả: Bùi Thiện, Hà Lý
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Xường cài hoa dân tộc Mường
Tác giả: Vương Anh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện dân gian dân tộc Mường. Tập 2- Truyện thơ
Tác giả: Bùi Thiện
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Hôn nhân truyền thống dân tộc Thái ở Điện Biên
Tác giả: Lương Thị Đại, Lò Xuân Hinh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.509597
 
Mo trong đám tang dân tộc Giáy Lào Cai
Tác giả: Sần Cháng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  393.09597
 
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. Q.2- Lời hát then dân tộc Nùng, Thái
Tác giả: Đặng Hoành Loan, Nguyễn Thuỷ Tiên, Phạm Minh Hương
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. Quyển 5 - Lời hát then dân tộc Tày ở Lạng Sơn
Tác giả: Đặng Hoành Loan, Nguyễn Thuỷ Tiên, Phạm Minh Hương
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. Q.3- Lời hát then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn
Tác giả: Đặng Hoành Loan, Nguyễn Thuỷ Tiên, Phạm Minh Hương
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. Q.7- Lời hát then dân tộc Tày ở Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh
Tác giả: Đặng Hoành Loan, Nguyễn Thuỷ Tiên, Phạm Minh Hương
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục