Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Great book of math puzzles
Tác giả: Philip Ernest HeaffordPhilip Ernest Heafford
Xuất bản: New York: Sterling Pub Co, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
Tokyo Citybook
Tác giả: Tokyo Shiyakusho
Xuất bản: : West End Games, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Numberplay
Tác giả: Gyles Daubeney Brandreth
Xuất bản: : Barnes Noble, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.74
 
Middle-Earth Role Playing
Tác giả: C Charlton
Xuất bản: : Iron Crown Enterprises, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
GURPS Space
Tác giả: Steve Jackson, Wiliam A Barton
Xuất bản: : Steve Jackson Games, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Mind, Myth & Magick
Tác giả: T A Water, Kelly Lyles
Xuất bản: : Hermetic Pr, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.8
 
Ancient puzzles : classic brainteasers and other timeless mathematical games of the last 10 centuries
Tác giả: Dominic Olivastro
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
Catwalk : Supermodels
Tác giả: Sandra Morris
Xuất bản: NY: ĐH Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  746.92
 
Mathemagics : how to look like a genius without really trying
Tác giả: Arthur Benjamin, Michael Shermer
Xuất bản: Los Angeles Chicago: Lowell House Contemporary Books, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.74
 
Programming Windows games with Borland C++
Tác giả: Nabajyoti Barkakati
Xuất bản: Carmel Ind: Sams Pub, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.815262
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục