Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5115 kết quả
Encyclopedia of science fiction
Tác giả: Don D'Ammassa
Xuất bản: NY: Facts On File, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Oxford Placement Test 1 : Grammar test
Tác giả: Dave Allan
Xuất bản: NY: Oxford University, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
The murder room [electronic resource]
Tác giả: P D James
Xuất bản: NY: Knopf Doubleday Publishing Group, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Parallel Computing : Theory and Practice
Tác giả: Michael Quinn
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1994
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
Access 2002 bible
Tác giả: Cary N Prague, Michael R Irwin
Xuất bản: NY: Hungry Minds, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
AutoCAD 2002 bible
Tác giả: Ellen Finkelstein
Xuất bản: NY: Hungry Minds, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
ASP.NET bible
Tác giả: Mridula Parihar
Xuất bản: NY: Hungry Minds, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
High-performance client/server
Tác giả: Chris Loosley, Frank Douglas
Xuất bản: NY: Wiley, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.36
 
Distributed data warehousing using Web technology : how to build a more cost-effective and flexible warehouse
Tác giả: R A Moeller
Xuất bản: NY: Amacom, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4038
 
From Java to C# : a developer's guide
Tác giả: Heng Ngee Mok
Xuất bản: NY: Addison Wesley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục