Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 124 kết quả
The inland water fishes of Africa Diversity, ecology and human use
Tác giả: Didier Paugy, Levêque Christian, Levêque Christian, Olga Otero, Olga Otero, Didier Paugy
Xuất bản: Marseille: IRD Éditions, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Progress in Fishery Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Science Press PR China, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Parasites et parasitoses des poissons
Tác giả: Pierre de Kinkelin, Ronald Hedrick, Christian Michel, Marc Morand
Xuất bản: : éditions Quae, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
‬‭Majallah-i ̒Ilmī-i Shīlāt-i Īrān
Tác giả:
Xuất bản: : Iranian Fisheries Research Organization, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Omni-Akuatika
Tác giả:
Xuất bản: : Jenderal Soedirman University, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Ribogospodarsʹka Nauka Ukraïni
Tác giả:
Xuất bản: : Institute of Fisheries, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Fisheries and Marine Universitas Airlangga, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Aquaculture and Fish Health
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Fish Health Management and Aquaculture, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
JFMR-Journal of Fisheries and Marine Research
Tác giả:
Xuất bản: : University of Brawijaya, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Aquaculture, Fish and Fisheries
Tác giả:
Xuất bản: : Wiley, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục