Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9142 kết quả (0.3100006 giây)
Polymer solutions : an introduction to physical properties
Tác giả: Teraoka Iwao,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 0471389293
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65793 Định dạng: PDF
Theoretical optics : an introduction
Tác giả: Romer H,
Thông tin xuất bản: Weinheim : WILEY , 2005
Ký hiệu phân loại: 535.1
ISBN: 3527404295
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65822 Định dạng: PDF
Adobe Photoshop elements 9, digital classroom [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0470932309
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65881 Định dạng: PDF
Bioinorganic photochemistry [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester UK : Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 572.435
ISBN: 1405193271
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65872 Định dạng: PDF
Brave new world economy [electronic resource] : global finance threatens our future
Tác giả: Hankel Wilhelm,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2011
Ký hiệu phân loại: 332.042
ISBN: 1118036867
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65846 Định dạng: PDF
GSM switching, services and protocols [electronic resource]
Tác giả: Eberspcher J,
Thông tin xuất bản: Chichester England New York : Wiley , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0470841745
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65836 Định dạng: PDF
Fundamentals of the finite element method for heat and fluid flow
Tác giả: Lewis R W,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 530.155353
ISBN: 0470847883
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65874 Định dạng: PDF
Radio network planning and optimisation for UMTS
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0470015756
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65876 Định dạng: PDF
Statistics II for dummies [electronic resource]
Tác giả: Rumsey Deborah J,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 0470543868
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65915 Định dạng: PDF
Building software for simulation : theory and algorithms, with applications in C++
Tác giả: Nutaro James,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2011
Ký hiệu phân loại: 003.3
ISBN: 0470414693
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65879 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục