Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 338 kết quả
Applied Food Research
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Food ScienTech Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Food Technology, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Shipin Kexue
Tác giả:
Xuất bản: : China Food Publishing Company, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Frontiers in Food Science and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Food Quality and Hazards Control
Tác giả:
Xuất bản: : Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan
Tác giả:
Xuất bản: : Indonesian Food Technologists, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Brazilian Journal of Food Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Instituto de Tecnologia de Alimentos ITAL, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Teknologi Pangan: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Yudharta Pasuruan, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Czech Journal of Food Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Food Science & Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục