Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 199 kết quả
Diploma in child health : a practical study guide. Volume 2
Tác giả: Anil Garg, Mike Benge, Phil Morash
Xuất bản: Hove England: Pavilion, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.0432
 
Hutchison's Paediatrics [electronic resource]
Tác giả: Krishna M Goel, Devendra K Gupta
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Pvt Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Jornal de Pediatria (Versão em Português)
Tác giả:
Xuất bản: : Brazilian Society of Pediatrics, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Revista Pediatría de Atención Primaria
Tác giả:
Xuất bản: : Lúa Ediciones, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Portuguese Journal of Pediatrics
Tác giả:
Xuất bản: : Sociedade Portuguesa de Pediatria, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Archives of Pediatric Neurosurgery
Tác giả:
Xuất bản: : Brazilian Society for Pediatric Neurosurgery, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
European Journal of Pediatric Surgery Reports
Tác giả:
Xuất bản: : Georg Thieme Verlag KG, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Childhood Kidney Diseases
Tác giả:
Xuất bản: : Korean Society of Pediatric Nephrology, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Residência Pediátrica
Tác giả:
Xuất bản: : Sociedade Brasileira de Pediatria, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Pediatric Sciences Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Cairo University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục