Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Grammar with laughter
Tác giả: George Woolard
Xuất bản: Hove England: LTP, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Idioms organiser : organised by metaphor, topic and key word
Tác giả: Jon Wright, Jimmie Hill, Morgan Lewis
Xuất bản: Hove England: Language Teaching Publications, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Diploma in child health : a practical study guide. Volume 1
Tác giả: Anil Grag, Mike Benge, Emma Dawe, Phil Morash
Xuất bản: Hove England: Pavilion, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.0432
 
Diploma in child health : a practical study guide. Volume 2
Tác giả: Anil Garg, Mike Benge, Phil Morash
Xuất bản: Hove England: Pavilion, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.0432
 
Memory in the real world
Tác giả: Gillian Cohen, Martin A Conway
Xuất bản: Hove England New York: Psychology Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.12
 
A cognitive neuropsychological approach to assessment and intervention in aphasia : a clinician's guide
Tác giả: Anne Whitworth, David Howard, Janet Webster
Xuất bản: Hove England New York: Psychology Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.85
 
The neurocognition of dance : mind, movement and motor skills
Tác giả: Thomas Schack, Marti Puttke-Voss, Bettina Bläsing
Xuất bản: Hove East Sussex England New York: Psychology Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục