Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 117 kết quả (0.6699212 giây)
Comprehensive handbook of personality and psychopathology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 0471479454
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 70230 Định dạng: PDF
Understanding and managing your child's food allergies [electronic resource]
Tác giả: Sicherer Scott H,
Ký hiệu phân loại: 618.92
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80735 Định dạng: PDF
Childhood Epilepsy [electronic resource] : Language, Learning and Behavioural Complications.
Tác giả: Svoboda William B,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 9780511186424
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70900 Định dạng: PDF
Conquering childhood obesity for dummies
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 0471791466
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76310 Định dạng: PDF
The MassGeneral Hospital for Children adolescent medicine handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 144196844X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 96963 Định dạng: PDF
Pediatric hematology and oncology : scientific principles and clinical practice
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 9781405153508
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94603 Định dạng: PDF
Assessing children's well-being : a handbook of measures
Tác giả: NaarKing Sylvie,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ London : Lawrence Erlbaum , 2004
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 0805831738
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 71088 Định dạng: PDF
Paediatric radiography
Tác giả: Hardy Maryann,
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 0632056312
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71854 Định dạng: PDF
Cerebral palsy
Tác giả: Miller Freeman,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 0387204377
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71694 Định dạng: PDF
The Children's Hospital of Philadelphia guide to asthma : how to help your child live a healthier life
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 618.92
ISBN: 0471441163
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96915 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục