Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Journal of Plant Molecular Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Genetic Engineering and Biotechnology
Tác giả:
Xuất bản: : SpringerOpen, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Plant Biotechnology Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Crop Breeding and Applied Biotechnology
Tác giả:
Xuất bản: : Brazilian Society of Plant Breeding, 2009
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Frontiers in Plant Science
Tác giả:
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
BioTech
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Advances in Forestry Science
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade Federal de Mato Grosso UFMT, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Molecular Horticulture
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục