Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Biotechnology and Biodiversity [electronic resource]
Tác giả: M R Ahuja, KG Ramawat
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.95
 
Biology and Biotechnology of Patagonian Microorganisms [electronic resource]
Tác giả: Edgardo Donati, Diego Libkind, Nelda Lila Olivera
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Biotechnology and Production of Anti-Cancer Compounds [electronic resource]
Tác giả: Sonia Malik
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Breeding in a World of Scarcity [electronic resource] : Proceedings of the 2015 Meeting of the Section "Forage Crops and...
Tác giả: Joost Baert, Dirk Reheul, Roldán-Ruiz Isabel
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Biotechnologies of Crop Improvement, Volume 3 [electronic resource] : Genomic Approaches
Tác giả: Satbir Singh Gosal, Shabir Hussain Wani
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Biotechnologies of Crop Improvement, Volume 1 [electronic resource] : Cellular Approaches
Tác giả: Satbir Singh Gosal, Shabir Hussain Wani
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Beta maritima [electronic resource] : The Origin of Beets
Tác giả: Enrico Biancardi, J Mitchell McGrath, Leonard W Panella
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics [electronic resource]
Tác giả: Gintaras Brazauskas, Kristina Jonavičienė, Gražina Statkevičiūtė
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Biodiversity and Conservation of Woody Plants [electronic resource]
Tác giả: M R Ahuja, S Mohan Jain
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.95
 
Biotechnological Applications of Plant Proteolytic Enzymes [electronic resource]
Tác giả: Daleo Gustavo Raúl, Guevara María Gabriela
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  572.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục