Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1326 kết quả
Revista Práticas de Administração Pública
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade Federal de Santa Maria UFSM, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Administration
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Public Finance
Tác giả:
Xuất bản: : International Public Finance ConferenceTurkey, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Maliye Çalışmaları Dergisi
Tác giả:
Xuất bản: : Istanbul University Press, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Revue Gouvernance
Tác giả:
Xuất bản: : Centre détudes en gouvernance de lUniversité dOttawa Centre on Governance University of Ottawa, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Revista Brasileira de Epidemiologia
Tác giả:
Xuất bản: : Associação Brasileira de PósGraduação em Saúde Coletiva, 2005
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Norsk Epidemiologi
Tác giả:
Xuất bản: : Norsk Forening for Epidemiologi, 2007
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Public Health Research
Tác giả:
Xuất bản: : NIHR Journals Library, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Florida Public Health Review
Tác giả:
Xuất bản: : University of North Florida, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Public Health in Africa
Tác giả:
Xuất bản: : PAGEPress Publications, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục