Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 115 kết quả
Dân ca Hmông
Tác giả: Chế Lan Viên, Doãn Thanh, Hoàng Thao
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Cấu trúc dân ca người Việt
Tác giả: Huyền Nga
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Những thành tố dân ca Việt Nam-trường hợp dân ca Huế
Tác giả: Lê Văn Chưởng
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209
 
Dân ca dao dân ca lô lô
Tác giả: Lê Trung Vũ, Triệu Hữu Lý
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ca dao - dân ca thời kì khánh chiến ở Quảng Bình, Quảng trị
Tác giả: Trần Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Các làn điệu dân ca Raglai : Mannhĩ siri adoh Raglai
Tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻnq, Trần Kiêm Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Lịch sử và nghệ thuật ca trù
Tác giả: Nguyễn Xuân Diện
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.095
 
Dân ca Phú Yên
Tác giả: Huệ Nguyễn, Nguyễn Đình Chúc
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Dân ca Giáy
Tác giả: Sần Cháng, Thèn Lèn, Lù Dín Siềng
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Chuyện khảo thơ ca dân gian Trà Vinh
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục