Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 191 kết quả
Studia z Polityki Publicznej
Tác giả:
Xuất bản: : Collegium of SocioEconomics SGH Warsaw School of Economics, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Táplálkozásmarketing
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Economics and Business University of Debrecen, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The economics of health and health care
Tác giả: Sherman Folland, Allen C Goodman, Miron Stano
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4
 
Health Economics Review
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Nordic Journal of Health Economics
Tác giả:
Xuất bản: : University of Oslo, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
BRICS Journal of Economics
Tác giả:
Xuất bản: : Pensoft Publishers, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Global Health Economics and Policy
Tác giả:
Xuất bản: : International Society of Global Health, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Farmeconomia: Health Economics and Therapeutic Pathways
Tác giả:
Xuất bản: : SEEd Medical Publishers, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The economics of animal health and production
Tác giả: Jonathan Rushton
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire UK Cambridge MA: CABI, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  338.47636
 
The economics of social capital and health : a conceptual and empirical roadmap
Tác giả: Sherman Folland, Lorenzo Rocco
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WA 30
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục