Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 94 kết quả
Healthcare Informatics Research
Tác giả:
Xuất bản: : The Korean Society of Medical Informatics, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Finnish Journal of eHealth and eWelfare
Tác giả:
Xuất bản: : Finnish Social and Health Informatics Association, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International perspectives in health informatics
Tác giả: Elizabeth Borycki
Xuất bản: Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Journal of Pathology Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Innovation in Health Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : BCS The Chartered Institute for IT, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Informatics in Primary Care
Tác giả:
Xuất bản: : BCS The Chartered Institute for IT, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Brain Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : SpringerOpen, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
JMIR Medical Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : JMIR Publications, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Informatics in Medicine Unlocked
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Health Informatics in Africa
Tác giả:
Xuất bản: : KoegnieHealth Innovation for Development, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục