Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3622 kết quả
Earth Observation Open Science and Innovation
Tác giả: Pierre-Philippe Mathieu, Christoph Aubrecht
Xuất bản: Cham Switzerland Basel Switzerland: Springer Nature, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Invertebrate neural networks
Tác giả: Joseph T Y Wong, Yung Hou Wong
Xuất bản: Basel Switzerland: Karger, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  573.812
 
Optimal Control for Chemical Engineers
Tác giả: Simant Ranjan Upreti
Xuất bản: Basel Switzerland: Taylor Francis, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
Personalized Nutrition
Tác giả: Artemis P Simopoulos, John A Milner, John A Milner, Artemis P Simopoulos
Xuất bản: Basel Switzerland: Karger, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.3
 
The Psychosomatic Assessment
Tác giả:
Xuất bản: Basel Switzerland: Karger, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.08
 
The Mystery of Yawning in Physiology and Disease
Tác giả:
Xuất bản: Basel Switzerland: Karger, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.21
 
Surgery for pediatric velopharyngeal insufficiency volume editors, Nikhila Raol, Christopher J. Hartnick
Tác giả: Hartnick, Raol
Xuất bản: Basel Switzerland: Karger, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W1
 
Advanced Therapy Medicinal Products for Eye Diseases: Goals and Challenges
Tác giả: Yolanda Diebold, Yolanda Diebold, Laura García-Posadas, Laura García-Posadas
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Sensors for Gait, Posture, and Health Monitoring Volume 2
Tác giả: Thurmon Lockhart, Thurmon Lockhart
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Soft and Hard Tissue Regeneration
Tác giả: Miron Weinreb, Carlos E Nemcovsky
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục