Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 115 kết quả
Religious Architecture : Anthropological Perspectives
Tác giả: Oskar Verkaaik, Oskar Verkaaik
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  726
 
Histories of Postwar Architecture
Tác giả:
Xuất bản: : University of Bologna, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Studies in History and Theory of Architecture
Tác giả:
Xuất bản: : Editura Universitară Ion Mincu, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Responsive Architecture
Tác giả: Dušan Katunský, Jeffrey Huang
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Architecture in Dialogue with an Activated Ground : Unreasonable Creatures
Tác giả: Urs Bette
Xuất bản: London: UCL Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Association of Architecture Schools in Australasia
Tác giả:
Xuất bản: Broadway: UTS ePRESS, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment
Tác giả:
Xuất bản: : Petra Christian University, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Covert Life of Hospital Architecture
Tác giả: Julie Zook, Kerstin Sailer, Kerstin Sailer, Julie Zook
Xuất bản: London: UCL Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  725.51
 
The Covert Life of Hospital Architecture
Tác giả: Julie Zook, Kerstin Sailer, Kerstin Sailer, Julie Zook
Xuất bản: London: UCL Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  725.51
 
Play Among Books : A Symposium on Architecture and Information Spelt in Atom-Letters
Tác giả: Miro Roman, Alice _ch3n81, Vera Bühlmann, Vera Bühlmann, Ludger Hovestadt, Ludger Hovestadt
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục