Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Ngữ pháp Tiếng Nhật
Tác giả: Trần Việt Thanh
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.65
 
Hướng dẫn giao tiếp tiếng pháp theo phương pháp mới
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Hồng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  448.3
 
Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản
Tác giả: Nguyễn Thức Thành Tín, Nguyễn Thức Thành Tín, Phạm Song Hoàng Phúc, Viên Thế Khánh Toàn, Vũ Triết Minh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Từ ngữ tiếng Pháp thông dụng theo chủ đề
Tác giả: Lê Minh Cẩn
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  448.1
 
Những phương pháp tự học IELTS hiệu quả
Tác giả: Nguyễn Mai Đức
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Ngữ pháp tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Mạnh Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.9225
 
Ngữ pháp tiếng Việt
Tác giả: Hồ Văn Tuyên
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.9225
 
Ngữ pháp văn bản
Tác giả: OI Moskalskaja, Trần Ngọc Thêm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.9225
 
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp : trình độ trung cấp
Tác giả: Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp : trình độ cao cấp
Tác giả: Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục