Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Beginning Visual C# 2010 [electronic resource] /
Tác giả: Karli Watson , , , [et al, ] , technical editor, Doug Holland, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Professional Visual Studio 2008 [electronic resource] /
Tác giả: by Nick Randolph, David Gardner , technical editors, Todd Meister, Keyvan Nayyeri, Doug Holland, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.786
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Windows Server 2008 bible [electronic resource] /
Tác giả: Jeffrey R, Shapiro , technical editors, Doug Holland, Andrew Edney, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.4476
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn