Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Fenner's veterinary virology /
Tác giả: edited by N, James MacLachlan, , , [et al],
Mô tả vật lý: xix, 581 pages : , illustrations (partly color), color maps, portrait ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 636.089691
ISBN: 0128009462
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cadaver dog handbook : forensic training and tactics for the recovery of human remains /
Tác giả: Andrew J, Rebmann, Edward David, Marcella H, Sorg, with Marcia Koenig , illustrations and book design, Judith Cooper, ,
Mô tả vật lý: 209 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 636.7
ISBN: 0849318866
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fundamentals of differential equations /
Tác giả: R, Kent Nagle, Edward B, Saff, Arthur David Snider, ,
Mô tả vật lý: xviii, 644, [52] p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0321747739
Bộ sưu tập: Sách đin t
CliffsQuickReview algebra II /
Tác giả: by Edward Kohn, MS and David Alan Herzog, ,
Mô tả vật lý: vi, 266 p. : , ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0764563718
Bộ sưu tập: Sách đin t
Developments in e-government : a critical analysis /
Tác giả: edited by David Griffin, Philippa Trevorrow and Edward Halpin, ,
Mô tả vật lý: xxi, 201 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 352.3
ISBN: 1586037250 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Electricity and magnetism /
Tác giả: Edward M, Purcell, David J, Morin, Harvard University, Massachusetts, ,
Mô tả vật lý: xxii, 839 pages : , illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 537
ISBN: 9781107014022 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cadaver dog handbook : forensic training and tactics for the recovery of human remains /
Tác giả: Andrew J Rebmann, Edward David, Marcella H, Sorg, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 636
ISBN: 0849318866
Bộ sưu tập: Sách đin t
Algebra II /
Tác giả: by Edward Kohn and David Alan Herzog, ,
Mô tả vật lý: vi, 266 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0764563718
Bộ sưu tập: Sách đin t
The tools of screenwriting /
Tác giả: David Howard and Edward Mabley introduction by Frank Daniel,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 808.23
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Edward Elgar Publishing Limited marketing approach. /
Tác giả: Beirman David, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 1865089117
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn