Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Beginning PHP 5 and MySQL : from novice to professional /
Tác giả: W, Jason Gilmore, ,
Mô tả vật lý: xxviii, 736 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1893115518 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beginning PHP and Oracle : from novice to professional /
Tác giả: W, Jason Gilmore and Bob Bryla, ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 763 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 1590597702
Bộ sưu tập: Sách đin t
The definitive guide to Django [electronic resource] : Web development done right /
Tác giả: Adrian Holovaty and Jacob Kaplan-Moss , [lead editor: Jason Gilmore], ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beginning PHP 5 and PostgreSQL 8 [electronic resource] : from novice to professional /
Tác giả: W, Jason Gilmore and Robert H, Treat, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 1590595475
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beginning PHP and PostgreSQL 8 [electronic resource] : from novice to professional /
Tác giả: W, Jason Gilmore and Robert H, Treat, ,
Mô tả vật lý: xxxi, 857 p.
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 1590595475
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beginning PHP and MySQL [electronic resource] : from novice to professional, third edition /
Tác giả: W, Jason Gilmore, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 1430202998
Bộ sưu tập: Sách đin t
Beginning PHP and MySQL 5 : From Novice to Professional, Second Edition: From Novice to Professional
Tác giả: W, Jason Gilmore, ,
Mô tả vật lý: 952 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1590595521
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn