Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Pro JavaScript design patterns
Tác giả: Ross Harmes and Dustin Diaz , technical reviewer, Simon Willison, ,
Mô tả vật lý:
ISBN: 1430204958
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133
Complete Java 2 Certification : Study Guide
Tác giả: Phillip Heller, Simon Roberts, ,
Mô tả vật lý: 526p. ; , 23cm
ISBN: 9780782144192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133
Hibernate in action
Tác giả: Christian Bauer, Gavin King, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 408 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 193239415X
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133
Pro Eclipse JST
Tác giả: Christopher M, Judd and Hakeem Shittu , technical reviewer, Ben Houston, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133
Perl 6 and Parrot essentials
Tác giả: Allison Randal, Dan Sugalski, and Leopold Tötsch,
Mô tả vật lý: xi, 279 p. ; , 23 cm
ISBN: 059600737X
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133
Java testing and design : from unit testing to automated Web tests
Tác giả: Frank Cohen, ,
Mô tả vật lý: xxi, 489 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0131421891
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133
Python geospatial development
Tác giả: Erik Westra, ,
Mô tả vật lý: viii, 487 p. : , ill. (chiefly col.), maps (chiefly col.)
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133
Mastering Borland Delphi 2005
Tác giả: Marco Cantù, ,
Mô tả vật lý: 959p. ; , 23cm
ISBN: 9780782143423
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133
Java reflection in action
Tác giả: Ira R, Forman, Nate Forman, ,
Mô tả vật lý: xxii, 273 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0131421891
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133
Java and JMX : building manageable systems
Tác giả: Heather Kreger, Ward Harold, Leigh Williamson, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 562 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0672324083
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH