Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Pro JavaScript design patterns [electronic resource] /
Tác giả: Ross Harmes and Dustin Diaz , technical reviewer, Simon Willison, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1430204958
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Complete Java 2 Certification : Study Guide /
Tác giả: Phillip Heller, Simon Roberts, ,
Mô tả vật lý: 526p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9780782144192
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hibernate in action /
Tác giả: Christian Bauer, Gavin King, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 408 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 193239415X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pro Eclipse JST [electronic resource] : plug-ins for J2EE development /
Tác giả: Christopher M, Judd and Hakeem Shittu , technical reviewer, Ben Houston, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Perl 6 and Parrot essentials /
Tác giả: Allison Randal, Dan Sugalski, and Leopold Tötsch,
Mô tả vật lý: xi, 279 p. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 059600737X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java testing and design : from unit testing to automated Web tests /
Tác giả: Frank Cohen, ,
Mô tả vật lý: xxi, 489 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0131421891
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Python geospatial development [electronic resource] : build a complete and sophisticated mapping
Tác giả: Erik Westra, ,
Mô tả vật lý: viii, 487 p. : , ill. (chiefly col.), maps (chiefly col.)
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mastering Borland Delphi 2005 /
Tác giả: Marco Cantù, ,
Mô tả vật lý: 959p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9780782143423
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Java reflection in action /
Tác giả: Ira R, Forman, Nate Forman, ,
Mô tả vật lý: xxii, 273 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0131421891
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java and JMX : building manageable systems /
Tác giả: Heather Kreger, Ward Harold, Leigh Williamson, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 562 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0672324083
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn