Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Pro JavaScript design patterns
Tác giả: Ross Harmes and Dustin Diaz , technical reviewer, Simon Willison, ,
Mô tả vật lý:
ISBN: 1430204958
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Hibernate in action
Tác giả: Christian Bauer, Gavin King, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 408 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 193239415X
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Pro Eclipse JST
Tác giả: Christopher M, Judd and Hakeem Shittu , technical reviewer, Ben Houston, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Perl 6 and Parrot essentials
Tác giả: Allison Randal, Dan Sugalski, and Leopold Tötsch,
Mô tả vật lý: xi, 279 p. ; , 23 cm
ISBN: 059600737X
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Java testing and design : from unit testing to automated Web tests
Tác giả: Frank Cohen, ,
Mô tả vật lý: xxi, 489 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0131421891
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Python geospatial development
Tác giả: Erik Westra, ,
Mô tả vật lý: viii, 487 p. : , ill. (chiefly col.), maps (chiefly col.)
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Java reflection in action
Tác giả: Ira R, Forman, Nate Forman, ,
Mô tả vật lý: xxii, 273 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0131421891
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Java and JMX : building manageable systems
Tác giả: Heather Kreger, Ward Harold, Leigh Williamson, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 562 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0672324083
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Java Management Extensions
Tác giả: J, Steven Perry, ,
Mô tả vật lý: 300 p. ; , 24 cm.
ISBN: 0596002459
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Jenkins
Tác giả: John Ferguson Smart, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxii, 380 p.) : , ill.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH