Trang 1 trong 45 kết quả
Sắp xếp theo
Vai trò của ngân hàng thương mại trong tiến trình hình thành và vận hành thi trường chứng khoán Việt
Tác giả: Vũ Nhất Linh, ,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 332.12
Phân tích hiệu năng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam một nghiên cứu thực nghiệm mô hình S-C-
Tác giả: Trương Quang Thông, ,
Mô tả vật lý: 168tr. ; , 19cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 332.12
Hệ thống bài tập & 315 câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại /
Tác giả: Trần Thế Sao (chủ biên), Phan Ngọc Thùy Như, ,
Mô tả vật lý: 214tr. ; , 24cm
ISBN: 9786049221545
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 332.12
Ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh : Nhìn lại 1 chặng đường phát triển /
Tác giả: Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân, Trương Quang Thông, ,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 332.12
Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại trong nền kinh tế toàn cầu các nguyên tắc và thực hành =
Tác giả: Dương Hữu Hạnh, ,
Mô tả vật lý: 790tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 332.12
Giao dịch thương mại của ngân hàng thương mại trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Văn Tuyến, ,
Mô tả vật lý: 232 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 332.12

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH