Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị /
Tác giả: Nguyễn Liên Hương, ,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.52
Quản trị hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Trương Ngọc Hiệp, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
ISBN: 1241850008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 338.52
Nguyên lý chung định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 246 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.52
Research relationship between price and food quality in sidewalk restaurant in HCMC : A case study
Tác giả: Tran Ngoc Quy , Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 141tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 338.52
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH