Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị /
Tác giả: Nguyễn Liên Hương, ,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác động của chuyển giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến thuế thu nhập
Tác giả: Lê Huy Bình, Phạm Thị Nga (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 55tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản trị hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Trương Ngọc Hiệp, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN: 1241850008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình
Tác giả: Phạm Văn Thanh, Lê Tấn Phước (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản trị hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.Hồ Chí Minh /
Tác giả: Huỳnh Mạnh Cương, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nguyên lý chung định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 246 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Research relationship between price and food quality in sidewalk restaurant in HCMC : A case study
Tác giả: Tran Ngoc Quy , Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 141tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn