Trang 1 trong 114 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường trong và sau khai thác tại các
Tác giả: Lê Hoàng Minh, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 363.7  
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty
Tác giả: Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 363.7  
Đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 363.7  
Điều tra ô nhiễm đất,nước và ảnh hưởng sức khoẻ nông dân do sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hoá
Tác giả: Lê Huy Bá, ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 32 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 363.7  
Đánh giá tiềm năng và đề xuất mô hình phát triển làng nghề trồng hoa kiểng tại TP.HCM kết hợp du
Tác giả: Trương Thị Thanh Tuyền, Lê Thanh Hải (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 363.7  
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động trong ngành cơ khí
Tác giả: Lăng Thị Kim Loan, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 363.7  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH