Trang 1 trong 126 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường trong và sau khai thác tại các
Tác giả: Lê Hoàng Minh, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá việc thực hiện các tiêu chí liên quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện
Tác giả: Trương Thị Yến Phụng, Nguyễn Trần Ngọc Phương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty
Tác giả: Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Hồng,Thái bình /
Tác giả: Nguyễn Viết Phổ, Đỗ Đình Khôi, Vũ Văn Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích kiểm kê chất thải công nghiệp và đánh giá rủi ro của chất thải ô nhiễm đến người lao động
Tác giả: Nguyễn Trần Trung, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các giải pháp quản lý nhà nước và quản lý công nghệ bảo vệ môi trường đáp ứng với quy
Tác giả: Đàm Phương Thanh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích rủi ro dự án vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh thuộc lưu vực nhiêu lộc - Thị nghè trước
Tác giả: Phan Anh Tú, Trịnh Hoàng Ngạn (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 177tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn