Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2018
Tác giả: Đại học Công nghệ Tp, HCM,
Mô tả vật lý: 866tr. ; , 29cm
ISBN: 9786046710837
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 607
Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên-Lần 2
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 181 tr. ; , 32 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 607
CCNA practical studies
Tác giả: Gary Heap and Lynn Maynes, ,
Mô tả vật lý: xxv, 514 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 1587200465
Bộ sưu tập: Sách điện tử 004.65
CCNA Cisco certified network associate study guide
Tác giả: Todd Lammle, ,
Mô tả vật lý: lxiii, 780 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
ISBN: 0782141676
Bộ sưu tập: Sách điện tử 004.6
Cisco CCNA exam #640-607 certification guide
Tác giả: Wendell Odom, ,
Mô tả vật lý: 1019 tr. ; , 24 cm
ISBN: 1587200554
Bộ sưu tập: Sách điện tử 004.6
CCNA Cisco certified network associate study guide
Tác giả: Todd Lammle, ,
Mô tả vật lý: lxiii, 780 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
ISBN: 0782141676
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 004.6
Veterinary technician's handbook of laboratory procedures
Tác giả: Brianne Bellwood, Melissa Andrasik-Catton, ,
Mô tả vật lý: xv, 182 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 25 cm.
ISBN: 1118341937 (sc)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 636.089
Cisco CCNA exam #640-607 certification guide
Tác giả: Wendell Odom, ,
Mô tả vật lý: xxix, 1019 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
ISBN: 1587200554
Bộ sưu tập: Sách điện tử 004.6
Veterinary parasitology
Tác giả: Gregory V, LaMann, editor, ,
Mô tả vật lý: xiv, 323 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.
ISBN: 160741631X
Bộ sưu tập: Sách điện tử 636.089
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH