Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu ảnh hưởng của pH và tỉ lệ men giống
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 628.4
Chất thải trong quá trình sản xuất và vấn đề bảo vệ môi trường
Tác giả: Bộ tài nguyên và môi trường, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 19 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 628.4
Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Văn Phước (chủ biên), Dương Thị Thành, Nguyễn Thi Thanh Phượng,
Mô tả vật lý: 480tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 628.4
Waste sites as biological reactors : characterization and modeling
Tác giả: Percival A, Miller with Nicholas L, Clesceri, ,
Mô tả vật lý: 383 p. : , ill. ; , 25 cm.
ISBN: 1566705509 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 628.4
Thực trạng chất thải y tế và đề xuất phương án xử lý thích hợp cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh
Tác giả: Nguyễn Văn Lai, Hoàng Hưng(GVHD),
Mô tả vật lý: 129tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 628.4
Dictionary of water and waste management, second edition [electronic resource]
Tác giả: Paul G, Smith and John S, Scott, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 628.4
Industrial waste treatment handbook
Tác giả: Frank Woodard, ,
Mô tả vật lý: x, 477 p. : , ill. ; , 26 cm.
ISBN: 0750673176
Bộ sưu tập: Sách điện tử 628.4

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH