Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng chương trình quản lý chất thải nguy hại phòng thí nghiệm trong khuôn viên trường đại học -
Tác giả: Trương Thị Kim Phượng, Nguyễn Trung Việt(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác thu gom,vận chuyển chất thải rắn sinh
Tác giả: Lê Thị Thùy Trang, Huỳnh Phú (Giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của pH và tỉ lệ men giống / cơ chất đến quá trình phân hủy kị khí hỗn hợp dầu
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Xây dựng mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn tại thị trấn Giồng Trôm - Bến Tre /
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân, Huỳnh Phú (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu thực trạng chất thải y tế tỉnh Bình Dương đề xuất phương án xử lý và định hướng đến năm
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp Hoàn Gia-Long An /
Tác giả: Mai Tiến Dũng, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chất thải trong quá trình sản xuất và vấn đề bảo vệ môi trường /
Tác giả: Bộ tài nguyên và môi trường, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Văn Phước (chủ biên), Dương Thị Thành, Nguyễn Thi Thanh Phượng,
Mô tả vật lý: 480tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Waste sites as biological reactors : characterization and modeling /
Tác giả: Percival A, Miller with Nicholas L, Clesceri, ,
Mô tả vật lý: 383 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN: 1566705509 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thực trạng chất thải y tế và đề xuất phương án xử lý thích hợp cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh
Tác giả: Nguyễn Văn Lai, Hoàng Hưng(GVHD),
Mô tả vật lý: 129tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn