Trang 1 trong 202 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành khoáng
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang , Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp nhằm hoàng thiện hoạt động quản trị tài chính của công ty Cổ phần đầu tư phát triển
Tác giả: Quách Thị Ngọc Trân , Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác động của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên
Tác giả: Trần Thị Diễm Kiều , Trần Anh Tuấn(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến
Tác giả: Lê Thị Minh Hà , Nguyễn Văn Phúc(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác động giữa nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp của các công ty thực phẩm niêm yết trên thị
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Minh Hà (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam VIFON /
Tác giả: Nguyễn Trang Thương, ,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các yếu tố tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường
Tác giả: Nguyễn Thị Lanh, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 60tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom
Tác giả: Nguyễn Văn Trường, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
Tác giả: Nguyễn Minh Quang , Vương Đức Hoàng Nhân (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu /
Tác giả: Hồ Thị Bảo Châu, Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn