Trang 1 trong 186 kết quả
Sắp xếp theo
Tác động của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên
Tác giả: Trần Thị Diễm Kiều , Trần Anh Tuấn(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.15  
Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến
Tác giả: Lê Thị Minh Hà , Nguyễn Văn Phúc(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.15  
Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam VIFON
Tác giả: Nguyễn Trang Thương, ,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 658.15
 
Các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom
Tác giả: Nguyễn Văn Trường, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.15  
Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tác giả: Hồ Thị Bảo Châu, Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.15  
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn thông qua công tác thiết lập và thẩm định dự án tại công ty CP
Tác giả: Lê Quốc Việt , Phạm Thị Phụng(Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.15  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH