Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Trang phục của người Hmông Xanh ở Lào Cai
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Trang phục truyền thống của người Pa Dí, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Hoàng Thị Vượng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Văn hóa dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam. Quyển 1
Tác giả: Đặng Thị Quang, Đinh Hồng Thơm, Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Thơ ca dân gian người La Chí
Tác giả: Hoàng Chí Thanh, Hoàng Văn Phong, Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Trang phục của người Hà Nhi Hoa ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Tác giả: Vũ Hồng Nhi, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Phương Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Văn hóa dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam. Quyển 2
Tác giả: Đặng Thị Quang, Đinh Hồng Thơm, Nguyễn Ngọc Thanh, Vũ Thị Trang
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian người La Chí . Quyển 2
Tác giả: Bùi Huy Chiến, Bùi Quốc Khánh, Chảo Chử Chấn, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Thắng, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian người La Chí : Quyển 1
Tác giả: Bùi Duy Chiến, Bùi Quốc Khánh, Chảo Chử Chấn, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Thắng, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian người Xá phó ở Lào Cai. Tập 2
Tác giả: Bùi Bích Ngọc, Dương Tuấn Nghĩa, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Lệ Phượng, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thơm
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian người Xá phó ở Lào Cai. Tập 1
Tác giả: Bùi Bích Ngọc, Dương Tuấn Nghĩa, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Lệ Phượng, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thơm
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục