Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Trang phục của người Hmông Xanh ở Lào Cai
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Trang phục truyền thống của người Pa Dí, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Hoàng Thị Vượng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Thơ ca dân gian người La Chí
Tác giả: Hoàng Chí Thanh, Hoàng Văn Phong, Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian người Xá phó ở Lào Cai. Tập 2
Tác giả: Bùi Bích Ngọc, Dương Tuấn Nghĩa, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Lệ Phượng, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thơm
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian người Xá phó ở Lào Cai. Tập 1
Tác giả: Bùi Bích Ngọc, Dương Tuấn Nghĩa, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Lệ Phượng, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thơm
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian dân tộc Mảng
Tác giả: Bùi Quốc Khánh, Đặng Thị Oanh, Hải Yến, Lê Thành Nam, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Minh Tú, Trần Hữu Sơn, Vũ Văn Cương
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1

Truy cập nhanh danh mục