Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Địa chí Xuân Kiều
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa chí huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình)
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Công nông ngư cụ và đồ gia dụng vùng sông nước Kiến Giang-Nhật Lệ
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Diễn xướng văn học dân gian Quảng Bình
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình)
Tác giả: Đỗ Duy văn
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Kiến trúc nhà ở và đình chùa dân gian của các dân tộc ở Quảng Bình
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.3609597
 
Tang chế - cúng kỵ và tế tự dân gian tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  393.09597
 
Ca dao - tục ngữ - thành ngữ Quảng Bình
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian ở một làng văn hóa
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa ẩm thực dân gian
Tác giả: Đỗ Duy Văn, Đoàn Việt Hùng, Lê Quang Nghiêm, Lò Ngọc Duyên, Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
1

Truy cập nhanh danh mục