Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Sự tích các bà thành hoàng làng
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Phú Xuyên và làng khảm trai truyền thống Chuôn Ngọ
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Ẩm thực Thăng long Hà Nội
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Ca thư những câu hát của người Sán Chay
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Lệ làng Thăng Long - Hà Nội
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.095
 
Sách Hán Nôm của người Sán Chay
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Chợ Hà Nội xưa và nay
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2017
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Truyện các nữ thần Việt Nam
Tác giả: Đỗ Thị Hảo, Mai Thị Ngọc Chúc
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề
Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Làng nghề - Phố nghề - Thăng Long - Hà Nội
Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
1

Truy cập nhanh danh mục