Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Càn Hải linh từ
Tác giả: Hồ Đức Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Tang lễ và mộ táng ở Đồng bằng Bắc Bộ
Tác giả: Hồ Đức Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Dân Tộc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  393.09597
 
Văn hóa dân gian huyện Ý Yên
Tác giả: Hồ Đức Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Hầu bóng : Lễ thức dân gian trong thờ mẫu - thần tứ phủ ở miền Bắc
Tác giả: Hồ Đức Thọ, Phạm Văn Giao
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Văn hóa dân gian trên đất Nam Trực - Trực Ninh tỉnh Nam Định : Nghiên cứu văn hóa
Tác giả: Đỗ Đình Thọ, Đỗ Thanh Dương, Đồng Ngọc Hoa, Hồ Đức Thọ, Nguyễn Xuân Cao
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Nghề và làng nghề truyền thống ở Nam Định / Đỗ Đình Thọ...[và những người khác]
Tác giả: Thành Nam, Đỗ Đình Thọ, Hồ Đức Thọ, Lưu Tuấn Hùng, Nguyễn Văn Nhiên, Trần Đăng Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
1

Truy cập nhanh danh mục