Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Bioinformatics - Updated Features and Applications
Tác giả: Ibrokhim Y Abdurakhmonov
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  296.4
 
Bioinformatics in the Era of Post Genomics and Big Data
Tác giả: Ibrokhim Y Abdurakhmonov
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Phylogenetics
Tác giả: Ibrokhim Y Abdurakhmonov
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  641.59
 
Plant Breeding
Tác giả: Ibrokhim Y Abdurakhmonov
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  631.52
 
Cotton Research
Tác giả: Ibrokhim Y Abdurakhmonov
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  791.437
 
Microsatellite Markers
Tác giả: Ibrokhim Y Abdurakhmonov
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  929.20973
 
Proteomics Technologies and Applications
Tác giả: Ibrokhim Y Abdurakhmonov
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Plant Breeding : Current and Future Views
Tác giả: Ibrokhim Y Abdurakhmonov, Ibrokhim Y Abdurakhmonov
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  631.52
 
World Cotton Germplasm Resources
Tác giả: Ibrokhim Y Abdurakhmonov, Ibrokhim Y Abdurakhmonov
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Plant Genomics
Tác giả: Ibrokhim Y Abdurakhmonov, Ibrokhim Y Abdurakhmonov
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  340
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục