Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam
Tác giả: Ngô Văn Ban
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Một số nghề, làng nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực vùng đất Khánh Hòa
Tác giả: Ngô Văn Ban
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Chuyện 12 con giáp qua ca dao tục ngữ người Việt. Quyển 1
Tác giả: Ngô Văn Ban
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Chuyện 12 con giáp qua ca dao tục ngữ người Việt. Quyển 2
Tác giả: Ngô Văn Ban
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sổ tay từ ngữ phong tục tập quán về việc sinh, việc cưới, việc tang, việc giỗ người Kinh Việt Nam
Tác giả: Ngô Văn Ban
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam. Tập 2
Tác giả: Ngô Văn Ban
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Địa danh Khánh Hòa xưa và nay : lược khảo và tra cứu một số địa danh
Tác giả: Ngô Văn Ban
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Tìm hiểu về vè các lái và vè các lái trên con đường giao thương ven biển ở các tỉnh Nam Trung Bộ
Tác giả: Ngô Văn Ban
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam. Tập 3
Tác giả: Ngô Văn Ban
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam : Dân tộc Kinh (Việt) Tập 4 Quyển 2
Tác giả: Ngô Văn Ban
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục