Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Chuyên đề nội ngoại thất
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Thiết kế nội thất cửa hàng (trưng bày thương mại)
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  747.8521
 
Thiết kế nội thất cửa hàng (trưng bày thương mại)
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  747.8521
 
Nghiên cứu chuyên đề nội thất
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  747.8521
 
Chuyên đề nội ngoại thất
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Cafe sàn vườn Làng Sen
Tác giả: Phạm Ngọc Vũ, Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế trung tâm sinh hoạt thiếu nhi
Tác giả: Lương Quang Khải, Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Khách sạn tình nhân"Love hotel"
Tác giả: Nguyễn Duy Tín, Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Đồ án thiết kế nội thất nhà ở
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  747.883
 
Đồ án thiết kế nội thất văn phòng
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  725.23
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục