Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.3281251 giây)
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 720.1
ID: 4990 Định dạng: PDF
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc
Tác giả: Phan Tấn Hài,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 720.1
ID: 9004 Định dạng: PDF
The Tacit Dimension : Architecture Knowledge and Scientific Research
Tác giả: Schrijver Lara,
Thông tin xuất bản: Leuven : Leuven University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 720.1
ISBN: 9789461663801
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ΠCase Files : Vol. 01
Tác giả: Ferracina Simone,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2021
Ký hiệu phân loại: 720.1
ISBN: 9781953035226
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
On the Ruins of Babel : Architectural Metaphor in German Thought
Tác giả: Purdy Daniel L,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Library , 2011
Ký hiệu phân loại: 720.1
ISBN: 9780801460050
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Exploring the Architecture of Place in America's Farmers Markets
Ký hiệu phân loại: 720.1
ISBN: 9781947602496
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ΠCase Files, Vol. 01
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books , 2020
Ký hiệu phân loại: 720.1
ISBN: 9781953035226
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Semiotics of Built Environment : An Introduction to Architectonic Analysis
Tác giả: Preziosi Donald,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1979
Ký hiệu phân loại: 720.1
ISBN: 9780253051165
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Making use of Deleuze in planning : proposals for a speculative and immanent assessment method
Tác giả: Abrahams Gareth,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 720.1
ISBN: 9781472477576 (hb : alk. paper)
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 720.1
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục