Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1992
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: Hà nội: Tư pháp, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.02
 
Luật quản lý thuế
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: Hà Nội: Tư Pháp, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.04
 
Luật thuế giá trị gia tăng
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.055
 
Giáo trình kịch bản phân cảnh
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.43023
 
Giáo trình thiết bị phòng thu phát thanh
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.44
 
Giáo trình Nghệ thuật quay video
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  777
 
Giáo trình Nghệ thuật dựng video
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  777
 
Giáo trình Kịch bản phân cảnh
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  791.43023
 
Giáo trình Audio số & video số
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  777
 
Thiết kế và thi công mô hình điều khiển thiết bị điện trong nhà dùng Smartphone
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh, Trần Viết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục