Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 457 kết quả
Practical process control for engineers and technicians
Tác giả: Wolfgang Altmann
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Advanced NXT [electronic resource] : the Da Vinci inventions book
Tác giả: Matthias Paul Scholz
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the Book trade by SpringerVerlag, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Practical controls : a guide to mechanical systems
Tác giả: Steven R Calabrese
Xuất bản: Lilburn Ga New York Basel: Fairmont Press Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Digital control
Tác giả: Kannan M Moudgalya
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Điều khiển PID tối ưu bền vững cho động cơ DC không chổi quét
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Robot building for beginners, second edition [electronic resource]
Tác giả: David Cook, Scott Preston
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Modern control engineering
Tác giả: Katsuhiko Ogata
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Robust Control and Filtering of Singular Systems [electronic resource]
Tác giả: Shengyuan Xu, James Lam
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag GmbH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Adaptive control system on the basic of fuzzy regulators and neural networks technology
Tác giả: Bolnokin VE, Van Uy Dang, Duc Loc Ho
Xuất bản: : , 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Adaptive control system on the basic of fuzzy regulators and neural networks technology
Tác giả: Bolnokin VE, Van Uy Dang, Duc Loc Ho
Xuất bản: : , 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục