Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 323 kết quả (0.3099515 giây)
Control Theory in Engineering
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 9781838804237
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
PID Control for Industrial Processes
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 9781789237009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Model Predictive Control mit MATLAB und Simulink : Model Predictive Control with MATLAB and Simulink
Tác giả: Dittmar Rainer,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 9781838800956
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Developments in Robotics Automation and Control
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 9789535157403
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Automation and Control
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 9781839627132
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Kỹ thuật điều khiển tự động
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 490 Định dạng: PDF
Truyền động điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1996
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở tự động hóa. Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2000
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình tự động điều kiển
Tác giả: Trần Sum,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 1999
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Process/Insdustrial Instruments & Controls Handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1999
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 0070125821
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 1890 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục