Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Dân ca Gia Rai (song ngữ Gia Rai - Việt)
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Ba Na. Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Ba Na. Quyển 2
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Ba Na. Quyển 3
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Câu đố Jrai và Bahnar
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Bok Set Muih tơmo brông kông Yang rong phát sử thi song ngữ Bahnar - Việt : Quyển 2
Tác giả: A Lưu, A Jar Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Bok Set Muih tơmo brông kông Yang rong phát sử thi song ngữ Bahnar - Việt : Quyển 1
Tác giả: A Lưu, A Jar Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Dyông Dư Howamon Bahnar
Tác giả: Vũ Ngọc Bình, Nguyễn Quang Tuệ, Trần Phong, Văn Công Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Hơamon bia Btrâu sử thi song ngữ Bana - Việt
Tác giả: Vũ Ngọc Bình, Nguyễn Quang Tuệ, Siu Pết, Trần Phong, Văn Công Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1

Truy cập nhanh danh mục