Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Đám cưới người Dao Tuyển
Tác giả: Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.509597
 
Thơ ca dân gian người Dao Tuyển ; song ngữ: Việt - Dao
Tác giả: Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian người Phù Lá
Tác giả: Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Thơ ca dân gian dân tộc Mảng
Tác giả: Đặng Thị Oanh, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Thị Minh Tú, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Dân ca và truyện kể dân gian của người Thu Lao ở Lào Cai
Tác giả: Trần Hữu Sơn, Vàng Sín Phìn, Đinh Thị Hồng Thơm, Lê Thành Nam
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Trường ca xa nhà của người Hà Nhì huyện Mường Tè, tính Lai Châu
Tác giả: H'Long Tơ, Bùi Quốc Khánh, Bùi Xuân Tiệp, Nguyễn Thị Minh Tú, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian người La Chí . Quyển 2
Tác giả: Bùi Huy Chiến, Bùi Quốc Khánh, Chảo Chử Chấn, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Thắng, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian người La Chí : Quyển 1
Tác giả: Bùi Duy Chiến, Bùi Quốc Khánh, Chảo Chử Chấn, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Thắng, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Đám cưới của người H'Mông Lềnh (H'Mông Hoa) ở Lào Cai
Tác giả: Bùi Duy Chiến, Dương Tuấn Nghĩa, Hoàng Chúng, Lê Thúy Quỳnh, Phan Thị Hằng, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.509597
 
Những bài ca giáo lý của người Dao
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hường, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Công Hoan, Trần Hữu Sơn, Triệu Văn Quẩy
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục