Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 38 kết quả (0.6400004 giây)
David Busch's mastering digital SLR photography
Tác giả: Busch David D,
Ký hiệu phân loại: 770
ISBN: 143545832X
ID: 71701 Định dạng: PDF
David Busch's quick snap guide to lighting
Tác giả: Busch David D,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Course Technology , 2009
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 1598635484
ID: 95480 Định dạng: PDF
David Busch's digital infrared pro secrets
Tác giả: Busch David D,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Thomson Course Technology , 2007
Ký hiệu phân loại: 778.3
ISBN: 1598633554
ID: 95514 Định dạng: PDF
David Busch's compact field guide for the Nikon D5000
Tác giả: Busch David D,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 771.33
ISBN: 1435458745
ID: 73888 Định dạng: PDF
David Busch's compact field guide for the Nikon D7000
Tác giả: Busch David D,
Ký hiệu phân loại: 771.33
ISBN: 1435459989
ID: 73984 Định dạng: PDF
David Busch's Nikon D7000 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: Busch David D,
Ký hiệu phân loại: 771.33
ISBN: 1435459431
ID: 66474 Định dạng: PDF
David Busch's Nikon D3100 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: Busch David D,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Course Technology , 2012
Ký hiệu phân loại: 771.3
ISBN: 1435459415
ID: 66476 Định dạng: PDF
David Busch's compact field guide for the Canon EOS 7D
Tác giả: Busch David D,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Course Technology , 2012
Ký hiệu phân loại: 771.3
ISBN: 1435458788
ID: 73960 Định dạng: PDF
David Busch's compact field guide for the Canon Eos 60d
Tác giả: Busch David D,
Ký hiệu phân loại: 771.3
ISBN: 1435459962
ID: 73962 Định dạng: PDF
David Busch's Canon EOS 7D : guide to digital SLR photography
Tác giả: Busch David D,
Ký hiệu phân loại: 771.3
ISBN: 1435456912
ID: 74429 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục