Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
David Busch's Nikon D3100 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Canon EOS Rebel XS/1000D for dummies [electronic resource]
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Mastering the Nikon D90
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Nikonians Press Distributedby OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
The Canon camera hackers manual : teach your camera new tricks
Tác giả: Berthold Daum
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Rocky Nook, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Mastering the Nikon D3000
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: Santa Barbara CA Sl Sebastopol CA Distributed by OReilly Media: Rocky Nook Nikonians Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
David Busch's Sony Alpha DSLR-a390/a290 guide to digital photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Nikon D600 for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Digital SLR cameras & photography for dummies
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Canon EOS 5D Mark III : the guide to understanding and using your camera
Tác giả: James Johnson
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook Inc, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Great photos, simple cameras : from Holga to pinhole : an alternative approach to creative photography [electronic resou...
Tác giả: Bernd Daub
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục