Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.2655739 giây)
Thuật hùng biện tăng khả năng nói trước đám đông = : Public speaking for success
Tác giả: Carnegie Dale,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Dân Trí
Ký hiệu phân loại: 808.51
ISBN: 9786048821586
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 116666 Năm XB: 2017
Đắc nhân tâm thuật đắc nhân tâm dụng nhân = How to win friends & influence people
Tác giả: Carnegie Dale,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Dân trí
Ký hiệu phân loại: 158.1
ISBN: 9786048821562
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 147448 Năm XB: 2017
Đắc nhân tâm thuật đắc nhân tâm dụng nhân = : How to win friends & influence people
Tác giả: Carnegie Dale,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Hồng Đức
Ký hiệu phân loại: 158.1
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 24735 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Đắc nhân tâm = : How to Win Friends and Influence People
Tác giả: Carnegie Dale,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 158.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 19549 Năm XB: 2016
Quẳng gánh lo đi & vui sống = how to stop worrying and start living
Tác giả: Dale Carnegie,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 158.1
ISBN: 9786045836842
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 109054 Năm XB: 2015
How to win friends and influence people
Tác giả: Carnegie Dale,
Thông tin xuất bản: New York, Simon and Schuster
Ký hiệu phân loại: 158
ISBN: 067142517X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 35184 Năm XB: 1981 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục