Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6699595 giây)
Event project management : principles, technology and innovation
Tác giả: Salama Mohamed,
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9781911635758
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 209291 Định dạng: PDF
Biomarkers in Neurology
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889636938
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục