Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0200368 giây)
Địa chí xã Bế Triều - huyện Hòa An
Tác giả: Nguyễn Thiên Tứ
Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 915.97
 
Dư địa chí văn hóa truyền thống huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng
Tác giả: Nguyễn Thiên Tứ
Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 915.97
 
Lễ Kỳ Yên khai xuân
Tác giả: Nguyễn Thiên Tứ
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 394.269597
 
Giá trị những bài hát Then cổ hay nhất
Tác giả: Nguyễn Thiên Tứ
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Lễ cấp sắc Pựt Nùng
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Lễ cấp sắc : Môn phái then nữ phía tây của dân tộc Tày tỉnh Cao Bằng
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.4109597
 
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Nhất Thiên
Tác giả: Trương Thị Phương Thảo
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Kế toán giá thành và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM-DV Thiên Hòa
Tác giả: Lê Tấn Lợi
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Truyện dân gian Tày-Nùng Cao Bằng
Tác giả: 
Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Nghi lễ dân gian một số dân tộc thiểu số Việt Nam
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
1

Truy cập nhanh danh mục