Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2968299 giây)
Psychology of prejudice and discrimination
Tác giả: Whitley Bernard E,
Thông tin xuất bản: London : RoutledgeTaylor Francis Group , 2016
Ký hiệu phân loại: 303.385
ISBN: 1138947520
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138606 Định dạng: PDF
Principles of research in behavioral science
Tác giả: Whitley Bernard E,
Thông tin xuất bản: New York London : Psychology Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 0415879280
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137696 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục